Chat met Profolux

Uw gegevens worden over een beveiligde SSL-verbinding verstuurd.
Privacy Policy – Profolux

Privacy Policy

Profolux B.V. Privacybeleid 31 Augustus 2020

 

Contactgegevens en verwerkingsverantwoordelijke

Profolux B.V., gevestigd aan Van Leeuwenhoekweg 8, 5482 TK Schijndel, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Van Leeuwenhoekweg 8,

5482 TK Schijndel,

Nederland

+31 (0)73 5492350

Willem Heijmans is de Functionaris Gegevensbescherming van Profolux B.V. Hij is te bereiken via info@profolux.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken

Waarom verwerk wij uw gegevens, en het overzicht van de gegevens die wij verwerken

Profolux B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie
gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens
over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder
die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op
via info@profolux.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Profolux B.V. verwerkt uw
persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het optimaliseren van onze website

– Het in standhouden van klantcontact

– Het bijhouden van contact gegevens van klanten om zo de klant te kunnen voorzien van facturen offertes
en aanbieding via de email.

Geautomatiseerde besluitvorming

Profolux B.V. neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Profolux B.V.) tussen zit. Profolux B.V.
gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Exact Online
  • WordPress Woocommerce
  • Picqer

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tot 24 maanden na elk bezoek van onze website worden uw gegevens bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Profolux B.V.gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser
van uw computer, tablet of smartphone Profolux B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden
worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties
kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd
voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen
van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
klik hier

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door Profolux B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander,
door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@profolux.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Profolux B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
klik hier

Hoe wij persoonsgegevens beveiligenn

Profolux B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,
in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel
is van een advertentienetwerk)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Profolux B.V.analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod
van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Profolux B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten
afstemmen op uw behoefte.

– Profolux B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

– Profolux B.V.bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën
van persoonsgegevens:

typegegevens > Bewaartermijn > Reden

Personalia > Zolang u klant bent bij ons en tot 12 maand hierna > Zo kunt u tot 12 maanden na uitschrijving
bij ons al uw voorgaande facturen en diensten zien.

Adres > Zolang u klant bent bij ons en tot 12 maand hierna > Zo kunt u tot 12 maanden na uitschrijving bij
ons al uw voorgaande facturen en diensten zien.

Profolux B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven
die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Profolux B.V. blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale
media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Naam: Google search console

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet door middel van deze cookie kunnen wij onze KPI bepalen
en onze website voor onze gebruikers optimaliseren.

Bewaartermijn: 24 maanden

Cookie: Facebook PiXel Marketing

Naam: Facebook PiXel

Functie: Een Cookie die voor ons de conversie en bounce ratio bepaald vanaf het social media platform facebook

Bewaartermijn: 24 maanden

Naam: LinkedIn ads

Functie: Een Cookie die voor ons de conversie en bounce ratio bepaald vanaf het social media platform facebook

Bewaartermijn: 24 maanden

Profolux B.V.

 

SHOPPING CART

close